Rådgivning

Våre elektrokonsulenter har både bred praktisk erfaring og solid teoretisk kompetanse. Vi tilbyr rådgivning innen alle typer el-installasjoner, og dekker blant annet internkontroll, prosjektering og teknisk dokumentasjon.

Eksisterende anlegg trenger jevnlig tilsyn for å avdekke eventuelle feil og mangler som kan føre til eksempelvis branntilløp og strømgjennomgang. Vi utfører kontrollen og kommer med anbefalinger i forhold til dagens forskrifter og anbefalinger.

Hos Hveem Elektro får du tilgang til elektrokonsulenter, også kjent som rådgivende ingeniører. Her får du en fast kontaktperson med omfattende erfaring på tvers av ulike bransjer. Våre konsulenter har praktisk erfaring fra elektrofaget, i tillegg til kompetanse innen prosjektledelse, håndtering av rapporter, utarbeidelse av manualer, tekniske vurderinger og andre nøkkelområder som påvirker kvaliteten på sluttresultatet.

Vi kan bidra med:

  • Teknisk vurdering av elektroinstallasjoner.
  • Internkontroll og kvalitetssikring
  • Teknisk dokumentasjon/beskrivelse
  • Utarbeidelse av elektroniske FDV-manualer
  • Prosjektering/konstruksjon av elektriske anlegg

Total oversikt med en ITB-ansvarlig

Effektiv koordinering og nøye planlegging er avgjørende for suksess i byggeprosjekter, uavhengig av om det gjelder kontorbygg, butikker eller institusjoner. En ITB-ansvarlig har ansvaret for å opprettholde prosjektplanen, koordinere ressursene og sikre tilstrekkelig tid for testing ved prosjektslutt.

Uavhengig av byggets størrelse, kan det involvere avanserte installasjoner som krever spesiell oppmerksomhet. Ved å påta seg prosjekt- og samhandlingsansvar for byggherren går ofte prosessen raskere, og alle involverte parter vet hvem de skal kommunisere med.

ITB-ansvarlig tar imot innspill fra prosjektgruppen og vurderer om det er bedre løsninger enn det som opprinnelig ble skissert. De forskjellige installasjonene betraktes som et integrert system, med mål om å redusere energiforbruket og senke driftskostnadene.

Store besparelser med energieffektive installasjoner

Det er viktig at valget av styringssystem er i tråd med de ønskede besparelsene. Ved å integrere det sentrale driftskontrollanlegget (SD-anlegg) med for eksempel et KNX-system for bygningsautomatisering, vil mye av styringen skje automatisk. KNX-systemet tar seg av funksjoner på bygnings- og romnivå, mens SD-anlegget gir overordnet overvåkning og styring av de tekniske anleggene i bygget.

Trenger du en ITB-ansvarlig for ditt kommende prosjekt? Kontakt oss! Vi støtter både små og store prosjekter og har omfattende erfaring med ITB-prosjekter på tvers av ulike bransjer.

Kontakt oss

Har du behov for elektriker? Vi hjelper deg gjerne! Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg så snart som mulig.