Elbillading til alle behov

Elbilen har kommet for å bli. Det er også din plikt å lade elbilen under trygge forhold. Vi i Hveem Elektro kan hjelpe deg med alt du trenger innen elbillading, enten du er privatkunde eller ønsker å få det installert i sameiet eller bedriftsbygget.

Innen 2025 ønsker myndighetene at alle nye biler skal være nullutslippsbiler. Det betyr at flere av oss vil måtte tilrettelegge for elektriske ladeløsninger. For med flere elbiler i privatboligene, vil det bli behov for flere ladeplasser på arbeidsplassen og i sameiene. 

Fra juli 2022 er det et krav om bruk av ladeboks ved hjemmelading. Det har ikke tilbakevirkende kraft, men det anbefales at du installerer en hjemmeladeboks der du vanligvis lader. Det er det flere grunner til.  

Det er flere som fremdeles lader fra stikkontakten. Vanlige stikkontakter er ikke egnet for belastningen elbillading gir over tid. Det gir større risiko for varmgang i kablene, som igjen kan øke brannfare. Bruk av ladeboks øker ikke bare sikkerheten ved lading, du vil også oppleve at ladingen går langt raskere enn ved bruk av stikkontakt.

Vi leverer ladebokser

Det er en mengde ulike ladebokser på markedet i dag. Vi har bred kunnskap og kan hjelpe deg basert på ditt behov enten du er en privatkunde, et borettslag eller en bedrift som ønsker å tilby lading til sine ansatte.

Ulike typer ladebokser

Dagens marked for ladebokser til elbil er stort og variert. Ladeboksen kan deles inn i to hovedkategorier:

1. Enkle ladebokser

2. Smarte ladebokser

Enkle ladebokser har ingen spesielle funksjoner, den gir strøm til bilen din. Ved bruk av en enkel ladeboks, lader du trygt, men det er ingen funksjoner som gir deg mulighet til å styre f.eks. når på døgnet du vil lade elbilen.

Bruk av smart ladeboks gir deg mer kontroll over hvor mye, og tidspunktet bilen tilføres strøm. Med en smart ladeboks har du mulighet til å lade på tider av døgnet hvor strømprisene er lave. Denne funksjonen kalles tidsstyring og lar deg styre tidspunktet for når du ønsker å lade.

Effektsyring er en annen fordel ved bruk av smarte ladebokser. Effektstyring gir deg mulighet til å justere effekten på ladeboksen. Det vil si at du kan lade med lavere enn effekt på tider av døgnet hvor du f.eks. bruker mye strøm, f.eks. når du kommer hjem fra jobb. På dette tidspunktet bruker man som regel mest strøm i løpet av et døgn og man opplever det som kalles effekttopper. Det å unngå disse effekttoppene ellet strømtoppene, vil påvirke strømregningen positivt.

Ladeløsning for borettslag og sameier

Beboere i sameier og borettslag kan kreve muligheten til å lade elbilen hjemme. Fremt il 2020 var det kun gjeldende for beboere i sameier, men nå gjelder det også for de som bor i borettslag.

Flere sameier og borettslag velger å investere i den grunnleggende infrastrukturen, altså strøm til parkeringsplassene, mens hver enkelte beboer kjøper ladestasjonen selv. Med moderne ladeanlegg og løsninger er det enkelt å fordele drifts- og strømkostnadene. Hver enkelt beboer har oversikt over eget forbruk, og dekker kostnadene. 

Lading av elbil på arbeidsplassen

For bedrifter som ønsker å installere flere ladestasjoner, er det blant annet viktig at det er nok energi tilgjengelig. Effektstyring er spesielt viktig for bedrifter å ta hensyn til. Flere ladestasjoner vil kunne kreve endringer på el-anlegget. For bedrifter er det tilgjengelig ulike løsninger, blant annet ladestasjoner med drifts - eller betalingsløsninger. 

Vi kjenner de ulike muligheten og kan råpdgi deg som bedriftsklunde ut i fra bedriftens spesifikke behov. Vi bistår våre bedriftskunder med kartlegging og rådgivning. 

Kontakt oss

Har du behov for elektriker? Vi hjelper deg gjerne! Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg så snart som mulig.