Brannalarmanlegg

Brannsikkerhet er svært viktig i både landbruket og i næringsbygg generelt. Vi hjelper deg med å finne det beste systemet for dine behov.

Hos Hveem Elektro tilbyr vi brannalarm for alle typer bygg, enten det er kablet eller trådløst, adresserbart eller konvensjonelt, midlertidig eller fast installasjon. 

Brannalarmsystemet skal beskytte liv og verdier når en brann oppstår. Da er det viktig med tidlig varsling, samt å sikre at uønskede alarmer ikke oppstår i systemet. 

Vi har flere ulike systemer, som kan skreddersys for å finne den optimale løsningen for hver kunde. Med detektorer fra verdens ledende produsent, tilpasses brannalarmsystemet brukerens behov med hensyn til funksjonalitet, brukervennlighet og pris. 

Hvem har ansvaret for brann- og nødlysanlegget? 

Det er byggets eier som plikter å ha en avtalefestet årlig kontroll av brannalarmanlegget. Det stilles krav til at denne skal utføres av et godkjent foretak. Hos Hveem Elektro har vi den godkjente kompetansen du trenger.

En serviceavtale for brann og nødlys inneholder:

Kartlegging

Vi gjennomfører en grundig gjennomgang av anlegget, inkludert vurdering av tilgjengelig dokumentasjon. 

Gjennomføring

Hvert år gjennomfører vi en inspeksjon av eiendommen og tilknyttede installasjoner for å sikre at alt er etter forskriftene.

Rapport

Rapporten peker på feil og mangler som må rettes opp. Forslag til forbedringer er klassifisert i samsvar med regelverket. 

Generelt for bygg

Teknisk forskrift og plan- og bygningsloven fastsetter kravene for installasjon av brannalarmanlegg i ulike typer bygninger. Alle byggverk for virksomheter som befinner seg i risikoklasse 2-6 pålegges å ha brannalarmanlegg.

I nyoppførte bygninger er de branntekniske kravene grundig forankret i brannkonseptet. Brannkonseptet inneholder informasjon om blant annet bygningens risikoklasse, brannklasse og brannalarmkategori. Med andre ord fungerer brannkonseptet som en samling av forskriftskrav som gjelder spesifikt for den aktuelle bygningen.

For eksisterende bygninger som ble oppført før 1985, er det "Forskrift om brannforebygging (FOB:2016)" som angir eierens krav til byggverket. I slike tilfeller er de branntekniske kravene ofte basert på en brannteknisk tilstandsanalyse.

Kontakt oss

Har du behov for elektriker? Vi hjelper deg gjerne! Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg så snart som mulig.