KNX og SD-anlegg

Oppgradering av næringsbygg vil gi redusert energiforbruk og klimagassutslipp! 

Det grønne skiftet gjør at flere bedrifter må kutte i sine utslipp. Bærekraftsmålene har derfor fått økt relevans for bedrifter, da de markerer et ønske om å bidra til samfunnet som helhet. Samtidig åpner dette for betydelige kostnadsbesparelser. Økt energieffektivitet er en vinn-vinn-situasjon. 

KNX-systemet tar seg av funksjoner på bygnings- og romnivå, mens SD-anlegget gir overordnet overvåkning og styring av de tekniske anleggene i bygget. Med KNX og SD-anlegg får du bedre kontroll over kostnadene, og økt forutsigbarhet fra måned til måned.  Våre teknikere stiller til befaring på prosjektsite, og planlegger og setter opp SD-anlegget for deg. Vi tilbyr også prosjektering av KNX-anlegg.  

Anlegget tilpasses kunden spesifikke behov.
Vi setter opp SD-anlegget.

Vi hjelper deg med å redusere energiforbruket

Hos oss møter du elektrikere med lang erfaring på fagfeltet. Vi jobber med over 5000 aktive komponenter, og kan gi deg en sammensatt løsning du kan leve med i mange år frem i tid.  

Vi kan hjelpe deg med å oppgradere eksiterende næringsbygg. En slik oppgradering vil bidra til å redusere energiforbruket, redusere klimagassutslippene, utnytte ressursene bedre og redusere nedetid.  

La oss vise deg mulighetene

For et flertall av norske bedrifter, utgjør energikostnadene en vesentlig del av bedriftens totale kostnader. Mange opplever at kostnadene knyttet til energiforbruk, er vanskelige å få kontroll over. 

Krav til energieffektivisering, nye byggeforskrifter og økt fokus på inneklima kombinert med en rivende teknologisk utvikling, har ført til at bruk av SD-anlegg, øker. Dette gjelder både for nybygg og for rehabilitering. 

Kontakt oss

Har du behov for elektriker? Vi hjelper deg gjerne! Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg så snart som mulig.