Termografi

Ved arbeid med mer avanserte el-anlegg, kan selv erfarne elektrikere oppleve at det kan være vanskelig å avdekke skjulte feil, termografering er da et nyttig verktøy. 

Termografi blir stadig en viktigere del av elektrikeres hverdag. Ved termografering tas det i bruk kameraer med infrarød teknikk, for å oppdage om deler av anlegget har unormalt høy temperatur. På denne måten kan man avdekke tegn på brannfare. 

Vi i Hveem Elektro er eksperter på termografi, og kan gjennomføre både undersøkelse og utbedringer på dine el-anlegg. 

For våre kunder med serviceavtale, bruker vi termografering ved behov.
Termografering hjelper oss til raskere å lokalisere feil.

Hva er egentlig termografi? 

Termografering utføres ved hjelp av et termografikamera som skiller seg fra andre ved å bruke en infrarød detektor. Denne detektoren måler temperaturen som utstråles fra alle deler av elektriske anlegg. Dette gjør det mulig å raskt oppdage om visse komponenter genererer unormalt mye varme.

Hvis en komponent utstråler en unormalt høy temperatur, kan dette være en brannrisiko, og det bør iverksettes tiltak. Elektrikerne som jobber med termografi hos Hveem Elektro kan både avdekke og gjennomføre nødvendige forbedringer i anlegget hvis det oppdages avvik.

Et viktig verktøy i landbruket

Hyppig kontroll av elektriske anlegg er ikke bare avgjørende for store industrielle lokaler og bedrifter. Også innen landbruket er det klare krav til regelmessig el-sjekk med termografi. Et velfungerende elektrisk anlegg i er av stor betydning for å sikre god dyrevelferd, og det har også betydelig relevans med tanke på forsikringsdekning.

Flere forsikringsleverandører krever at landbruksbygninger og tilhørende strukturer gjennomfører elektrisk kontroll med termografi hvert tredje år. Dette er en tjeneste vi i Hveem Elektro kan hjelpe deg med!

Landbruk

Som elektrikerfirma i “Norges matfat” på Toten har vi bred erfaring med landbrukselektro. Anlegg for dyrehold, korntørker, kjølelager, drivhus med mer ligger tett i vår hverdag. 

Kontakt oss

Har du behov for elektriker? Vi hjelper deg gjerne! Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg så snart som mulig.