Lysstoffrør fases ut

RoHS-direktivet setter nå en stopper for produksjon og import av konvensjonelle lysstoffrør. Våre rådgivere kan bistå din bedrift med utskiftningen og gamle armaturer. 

I Norge er produksjonen og importen av konvensjonelle lystoffrør nå fullstendig forbudt. Omtrent 80% av alle eksisterende belysningsinstallasjoner i kontorer, utdanningsinstitusjoner, helseinstitusjoner og industrielle bygninger i EU bruker fortsatt lystoffrør eller høytrykkslamper.

Her er det et enormt potensialet for energibesparelser. Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) forventes det i Norge en energibesparelse til belysning på over 16 TWh frem mot 2040.

Utfasing av konvensjonelle lystoffrør

Overgangen fra tradisjonelle lysrør til moderne LED-armaturer gir flere fordeler. Den mest betydningsfulle fordelen er det store potensialet for energibesparelser. 

Ved implementering av smart lysstyring kan du oppnå besparelser på opptil 90% energiforbruk sammenlignet med konvensjonelle lysrør.

Fordeler ved bytte til LED-armaturer

Sparte kostnader

Ved bruk av smarte lysstyrings-systemer, er det mulig å spare inntil 90% energi. LED-armaturene har en varighet på opptil 100 000 lystimer.

Færre armaturer

Ny lysbergening viser ofte at det er behov for færre armaturer i eksisterende anlegg. Nye LED-armaturer gir bedre lysutbytte.

Full produktgaranti

Du får full produktgaranti ved å bytte til nye armaturer.

Vi har rutiner for håndtering av EE-avfall.
Avfall sorteres og håndteres av oss.

Bør du bytte kun gamle LED-lysrør eller hele armaturen?

Armaturer har en begrenset levetid, og komponentene i dem, samt kablene, vil gradvis slites. Denne slitasjen er ofte ikke lett å legge merke til, og vi anbefaler alltid en befaring før du vurderer å installere nye LED-lysrør.

Lysutbyttet fra eksisterende armatur kan være betydelig lavere enn det som er oppgitt. Dette kan skyldes selve lystoffrøret, så vel som reflektoren eller avskjermingen i armaturen. Målinger av lysutbyttet viser ofte at det ikke er mer enn 50% sammenlignet det opprinnelig angitte nivået.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) vurderer om elektrisk utstyr kan fungere samtidig uten å forstyrre hverandre. Overgangen til LED-lysrør kan føre til såkalt EMC-støy, en form for «støy» som ikke er hørbar, men som kan påvirke annet elektrisk utstyr.

Når du erstatter vanlige lystoffrør med LED-lysrør, vil ikke produktgarantien lenger gjelde, selv om armaturen er under 5 år gammel. Bytte til LED-lysrør endrer armaturens tekniske sammensetning, og det kan føre til at garantien bortfaller.

Selv om du sparer mellom 10-30% energi ved å bytte lysrør, kan besparelsen være opptil 90% ved å erstatte hele armaturen.

Å bytte lyskilder kan også bety at du må tilpasse eller endre armaturen, og denne kostnaden må inkluderes i den totale vurderingen.

Ved å erstatte hele armaturen kan energibesparelsen være opptil 90%.

Mer informasjon om fordelene med armaturbytte

Ønsker du mer informasjon, kan du laste ned vår brosjyre. Vi har samlet praktisk informasjon og konkrete eksempler som viser hvor mye du kan spare ved armaturbytte.

Last ned brosjyren her.

Kontakt oss

Har du behov for elektriker? Vi hjelper deg gjerne! Fyll ut skjemaet under, så kontakter vi deg så snart som mulig.