Et sikkert valg – siden 2005

Totalleverandør av elektriske anlegg for sterkstrøm og svakstrøm.

Fra prosjektering til ferdig anlegg - kontroll i alle ledd 

Med Hveem Elektro velger du trygt, og noe som varer i lang tid fremover. Som en del av ElteraGruppen AS er Hveem Elektro til enhver tid oppdatert på moderne løsninger, vareutvalg og gjeldene regler. 

Hvorfor velge oss?

Miljøbevissthet

Hveem Elektro er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette ivaretar vi med godt innarbeidet internkontroll, et nøye planlagt kvalitetssikringssystem og løpende dialog med oppdragsgiver.

Trygghet

Som en del av ElteraGruppen AS er vi til enhver tid oppdatert på moderne løsninger, vareutvalg og gjeldene regler. Med Hveem Elektro velger du trygt, og noe som varer i lang tid fremover.  

Faglig sterk

Vi er lokalisert på Østre Toten og har over tid opparbeidet oss solid kunnskap om våre kjerneområder. Vi håndterer blant annet boliger, nybygg, hytter, næringsbygg, landbruk og industri. 

Kontakt oss

Enten du ønsker en utbedring i hjemmet, råd om løsninger eller har et større prosjekteringsbehov, vi tar utfordringen!